Studia Logica jest czasopismem o międzynarodowym zasięgu, publikującym oryginalne prace badawcze z dziedziny szeroko rozumianej logiki. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku i jest najstarszym czasopismem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Studia Logica publikowane jest przez wydawnictwo Springer.

Czasopismo firmuje również serię książek Trends in Logic - Studia Logica Library oraz cykl konferencji Trends in Logic.

Więcej informacji dostępne jest po angielsku na stronie www.StudiaLogica.org. Szczególnie polecamy spis artykułów poczynając od numeru 1 (rok 1953).

Angielska strona Studia Logica.ostatnie zmiany: 7.10.2007; designer and webmaster: Krzysztof Pszczola

Studia Logica

An International Journal publishing papers in Logic and all applications of Formal Mathematical Methods
Published by the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and Springer